- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- คลิกเพื่อด่วน์โหลด TOR
- คลิกเพื่อดาวน์โหลดราคากลาง
- ประกาศผู้ชนะ
หมายเลขโทรศัพท์
+66(073)709-030
Email
information@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
รหัสไปรษณีย์ 96000
Close