42111752 2053607094679041 2818354090776461312 o17 กันยายน 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบชุดเครื่องแบบแก่พนักงานขับรถ