42642159 2062732700433147 122125775859089408 oวันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้โอวาทและมอบชุดเครื่องแบบแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

หมายเลขโทรศัพท์
+66(073)709-030
Email
information@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
รหัสไปรษณีย์ 96000
Close