42642159 2062732700433147 122125775859089408 oวันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้โอวาทและมอบชุดเครื่องแบบแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์