สรุปข้อมูล การทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับหน่วยงานต่างประเทศ
(List Of MOU with Institutions of Foreign Countries)
งานวิเทศสัมพันธ์ (International Affairs) กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

No.
Name of Institutions
Country
Signing Date
Duration (Year)
ปี 2551 / 2008
1
Al-Azhar University
Egypt
21 ก.ค. 2551/2008
5
ปี 2552 / 2009
2
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Malaysia
16 พ.ย. 2552/2009
3
ปี 2556 / 2013
3
Rosenheim University of Applied Sciences and Bavarian Thai Academic Cooperation Center
Germany
26 มี.ค 2556/2013
5
4
Rosenheim University of Applied Sciences และ Bavarian Thai Academic Cooperation Center
Germany
26 มี.ค 2556/2013
5
5
Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences
Germany
27 มี.ค 2556/2013
4
6
Sharif Hadayatiullah State Islamic University
Indonesia
6 เม.ย 2556/2013
3
7
The Sultan Ismail Petra International Islamic College (KIAS) Malaysia
Malaysia
3 ก.ย 2556/2013
5
8
Dali University
China
8 ก.ย 2556/2013
3
9
University of Muhammadiyah Gresik
Indonesia
26 ธ.ค 2556/2013
5
ปี 2557 / 2014
10
Cricket Association of Thailand (CAT) and Malay Cricket Association of Malaysia
Malaysia
29 ม.ค 2557/2014
5
11
International Islamic University of Malaysia (IIUM or UIAM)
Malaysia
14 ส.ค 2557/2014
5
ปี 2558 / 2015
12
Indonesian Higher Education Institutions
Indonesia
-
-
13
State Institute on Islamic Studies Central Java
Indonesia
-
-
14
University Sains Malaysia (USM)
Malaysia
25 ส.ค 2558/2015
3
15
International Islamic University College selangor (KUIS)
Malaysia
30 ก.ค 2558/2015
5
16
Postgraduate State college of Islamic Studies JEMBAR
Indonesia
-
-
ปี 2559 / 2016
17
University of Malaya
Malaysia
13 มิ.ย 2559/2016
5
18
Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia, UKM-NUM)
Malaysia
14 มิ.ย 2559/2016
-
19
Banking University Ho Chi Minh City, Vietnam
Vietnam
29 ก.ค 2559/2016
5
20
Universiti Malaysia Kelantan
Malaysia
29 ก.ค 2559/2016
3
21
San Beda College
Philippines
29 ก.ค 2559/2016
-
22
University Utara Malaysia (UUM)
Malaysia
30 ส.ค 2559/2016
3
23
Dali University
China
7 พ.ย 2559/2016
5
24
ASEAN Learning Network
-
-
-
25
Colledge University Insaniah
Malaysia
23 พ.ย 2559/2016
3
ปี 2560 / 2017
26
Mohammadiyah University of Tangerang, Indonesia
Indonesia
16 ม.ค 2560/2017
-
27
Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (UNISSA)
Brunei
28 มี.ค 2560/2017
5
28
The University of Bengkulu (UNIB)
Indonesia
28 ก.ค 2560/2017
-
29
Jenderal Soedirman University
Indonesia
31 ก.ค 2560/2017
5
30
Universiti Teknologi Petronas
Malaysia
30 ส.ค 2560/2017
5
ปี 2561 / 2018
31
Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)
Malaysia
7 มี.ค.2561/2018
-
32
Arava International Center for Agriculture Training (AICAT), Israel
Israel
9 พ.ค.2561/2018
-
33
Guangxi Normal University
China
26 มิ.ย.2561/2018
5
34
Universiti Sains Malaysia
Malaysia
12 ต.ค.2561/2018
5
ปี 2562 / 2019
35
Asean Learning Network
-
-
-
36
DRB-Hicom University of Automotive Malaysia
Malaysia
21 ก.พ. 2562/2019
2
37
Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah International Islamic University
Malaysia
-
-
38
University Technology Mara (UiTM)
Malaysia
4 ก.พ.2561/2019
2